design
design

Vi ritar kostnadsfritt upp ditt nya kök med ett avancerat CAD-program. När du får en bild av det nya köket är det lätt att tillsammans justera detaljer tills du får det precis som du vill ha det.

För att åstadkomma detta behöver vi en enkel skiss av ditt kök. Skissen bör innehålla:
- kökets längd, bredd och höjd
- alla dörrar och fönster placerade med rätt mått i förhållande till väggar
- höjden för fönster ovanför golvet
- nuvarande placering av avlopp samt fläkt (om det är äkta och inte kolfilter). Mätt fram till mitten på dessa.

Därefter skickar vi bilder på våra förslag (ibland 3-4 st.) via e-mail eller post. Du kan återkomma med synpunkter och förändringsförslag – eller komma till vår köksstudio där vi tillsammans tittar på ditt framtida kök på en stor skärm och arbetar vidare tills du är helt nöjd. När detta är gjort kan vi prissätta köket. I offerten specificeras pris för inredningar, bänkskiva, vitvaror, belysning och arbete – med hänsyn tagen till ev. ROT-avdrag.

När du accepterar priset kommer vi hem till dig för att kontrollera att alla mått är korrekta: det är ju vi som måste ta ansvar för att allt stämmer. Sedan skriver vi på ett avtal: i det finns varenda detalj nämnd och prissatt.

Och 4-6 veckor senare levererar vi ditt nya kök...