leverans
leverans

Våra leveranstider är 4-6 veckor (8-10 veckor för sprutmålade luckor) från datumet för avtalets undertecknande.

Alla våra skåp levereras färdigmonterade. Våra duktiga montörer sätter upp hela köket snabbt och smidigt. Uppsättningen brukar ta två dagar som längst. Våra montörer kopplar in all el upp till 230 V. Häll (380V) måste kopplas in av en behörig elektriker. Samma gäller för avlopp och vatten där en behörig rörläggare måste anlitas. Att detta följs är viktigt inte bara ur säkerhetssynpunkt utan även av försäkringstekniska skäl.